Tsikamutanda elopes with 8 married women

Hohoho from dhokota to tsikamutanda, Zaka ndasarenda ini, chii nhaivedu.
This one will be brief because tiri kutaura zven’anga hazvidi kurebesa nekuti vamwe vanoda kubtsegwavo varimumutsetse, kusaziva hangu kuti ndevechokwadi here ava.
As usual ngoma ndiyo ndiyo madzimai naana baba, vasikana nevakomana, mask up, wash your hands regularly with soap or sanitizer, maintain social distance uye zvekungo mbeya, mbeya siyanai nazvo, remember funerals are super spreaders so, if possible, avoid funerals veduwee, I still love you. Zvino mukapera mose ndoraviwa nani nhai vedu.
The name of the tsikamutanda wacho will leave you in stitches, baba namai kugara pasi kutumidza mwana zita rakadero aizodii kana ndimwivo, kuti Toti here amana. Surname anonzi Ngirivha, ndazvitadzawo ini. He is of the moyo totem, vaduma, chirandu.
Last week our tsikamutanda or n’anga yefake whichever, embarked on a journey to Ngundu, ehe ikoko kwemukomana wemubhedha wekudhura uyu, mamuzivaka, ehe ikoko.
Tsikamutanda started his business by inviting villagers to a certain homestead and accused the elderly who stay there of being witchdoctors, vanoroya, vasinga damburi machira, vanofamba nerusero. He challenged them to bring out their tools of the trade but they stood their ground vakati hatizvizive isu. Vanhu achiwanda, vachiwanda vakadzi vevanhu vachiuyawo kuzoona, tsikamutanda achibokola zvake.
After sometime dzakatanga kumwaya vanhu mvura pasina nguva confusion yakaitika, nezvimushonga zvake. Vanhu vakazongoona aakudzingirira chinhu haa ndiye dzvii, kukahi mazviona vanga vachiramba, honai dumwa iro.
Whether it was real or not but vakatoripisiwa mombe, tsikamutanda neboys rake ndokutotinha. Asi mbinjura anenge anayo because from there he followed all the married women who had come to witness the doctor doing his things.
Kwai waingoti akasvika oti mai avo vanoda kubatsigwa ngavanditevere and eight of them followed him and he proposed love to them, chaingova chirango because aingodiwa zvakadero.
The fun part of it all is tsikamutanda is married and has four children in Zaka kwa Chief Nhema uko but akatuta vakadzi eight vose navo kumusha, achiva chinjanisa zuva roga roga. Eish.
Kutaura kuno vakadzi ava varikugara naye asi mukadzi wake akabva ati haa ndazvikoniwa, ndokusunga twake akananga kwatezvara, eight ava vakati maisokwadzo nyemba kutsva dzarungwa.
They are enjoying their man and havana kana problem. HOTH is told the husbands followed their wives this week in a Ford Ranger vakadorova tsikamutanda asi vakadzi vakaridza mhere vanhu vakaungana. The wives pleaded with their husbands to leave tsikamutanda alone as they were enjoying the forbidden fruit. Kwai imbotiregai veduwee. Siyai takadero.
Zvekwa Chief Nhema ndazvitadza ini. The husbands had to trek back to Ngundu minus their wives. They are pondering their next move. Keep your ears on the ground, latest irikuuya manjeso.
Till next week makuhwa ngaauye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: