Jerera’s Mr Blackman dumps wife for refusing bakers inn sex

Uyuvo uyu, mumadhirezi rukono, kungovona dhirezi kuti mvee zvaaipa, wakati the late wordsmith Paul Dr Love Matavire. Zvirikuitika kuIndia murikuzvihwa, nekuzviona, saka I don’t need to repeat the message this week because tine munhu akasviba, blackman mutema akati ndoo watoda kumbofamba naye.

Mr Blackman is a supervisor at one of the biggest indigenous churches, muchatenda henyu, ehe mutendi mukuru and is a right-hand man of the Bishop. He is of the Shumba totem, ndimurambwi asi pane kurura nyama vanorura vakadzi, nekumanyowa, hahaha kusanyara. His name is also found in the Bible as a book …son of Hilkiah, hahada knowledge will kill me. He was a Judean prophet. Wondidii. It is preceded by Isaiah.

Uzva. Vuya uvone zvakazvara vamwe, ruzivo gweshoko raJehovah. Itai pwee ndiku…sei neshoko…. regai ndimbono… nda. Kurisei kuAFM. Mr Blackman is tall and mushava so and owns a number of shops at the sprawling Growth Point of Jerera imomu muZaaka, madhlira makadiiko, mambo.

Rakadii doro paRambanai. He has three children with his wife whom he has just dumped, anhuwee iwai nenyadzi netsitsi. The wife refused akati nhadha, not me, I am a Christian, I can’t have annal sex, murume akati saka rova pasi ndiinde kuna skuul clerk, skuul clerk vakati dzawira mutswanda hadzichanetsi kunhongera.

Jeni who has snatched Mr Blackman is short, has locks, chikobvu chodhla chichiguta zvemushop and wears spectacles..she is a clerk at a school with one of the most important names in the Holy Bible, this one who refused to sleep with the King’s wife. Those who know they know.

She also owns a shop at Jerera Growth Point. She is a businesswoman vanomiramiravo imomo muzviTugwi Mukosi. Pakadiiko paHotera pedu nhai mhai. She answers to the name Jeni Chigwenhure.

She has accepted to do it his way, the abnormal way. Mr Blackman’s wife was also having torrid time as some things believed to have been shopped from the voodoo world are sleeping with, eating her forbidden fruit. So, my waning to Jeni is, very soon those things will start feasting on you.

They will come for your special well. Kwai zvinhu zvacho zvinotoda mukadzi three good months apa Mr Blackman vanenge vakangotarisa and this could be the reason why he decided to use the other hole as he does not want to share with goblins. Goblins zvikapedza, iye wopindawo, chegore rino. Jeni has her own dirty past dear reader.

She was about to marry this Razaro Muremu from Jerera but zvakakona after she was caught in the act by Razaro with another man. Zvakabva zvangoperera ipapo. Ukuwo maticha epa chikoro chaari kireki varikungokatsavo, kuita kugamuchidzana seLiverpool.

She is very generous with her machine, zvino Mr Blackman vanezvivindi havo vakati regai nditore muchero wemusango. Unobaiwa nekudzinga makudo murambwi gore rino nezvawatanga izvi.

Next week tichadzoka kwaChivi, kunaticha vokutora mukadzi womunhu, zvino, his machine gun is growing at an alarming rate. Tichati bate batei minisita ava vanooneregwa chaizvo ivo vane skeletons in his trophy cabinet. Till next week, stay safe, makuhwa ngaatsve. https://masvingomirror.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: