Izororo ramagamba, nhai?

Chirikure Chirikure (1989)

Izororo ramagamba,
Kuremekedza vaya,
Vakaisa nyika mberi,
Upenyu hwavo mumashure.

Izororo ramagamba,
Mabhawa akatipa-a,
Zvikari, mabhotoro, zvirikuzeya,
Ronwiwa zvese nevana varo.

Izororo ramagamba,
Mvana nemachinda adzo,
Ibishi mumakwenzi, makoronga, nemumotikari,
Kupana njovhera murudo rwekunyepera.

Izororo ramagamba,
Vane mari namasimba,
Vari kumveyesana, nyama ichigochwa,
Uku vachiruka mazano ekumora imwe mari.

Izororo ramagamba,
Nyika yose iri mujakwatira rorufaro,
Magamba arikudyiwa nehonye,
Mhuri dzavo dziri mumisodzi.

Izorororamagamba, nhai?

© ChirikureChirikure (1989)
Rukuvhute, College Press Publishers, Harare https://masvingomirror.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: