Growth Point Doctor fall head over heels for high school girl

Tsamba dzekufambisa munopiwa kumapurisa, dzekuverenga Mirror you get them from HOTH. Taaaaaaaaa. Shelt. Tony. Two metres apart not zero centimetres apart! Mask up! Sanitise! Practise high standards of hygiene at home, at work chero kumwe
kwacho kuya, those who know they know. Dear loyal readers of this column, this week’s instalment is not for those of faint hearted.

Chakaipaichi because the doctor is doing his best to keep the relationship a secret, asi sezvamunoziva hakuna chaungavanzira
HOTH. HOTH can be found at all growth points in the country including the famous ones…which ones do you know. Ini ndoziva, Checheche, Mataga, Sadza, Nembudziya, Mpandawana which is now a town, Murambinda ehe kwaMurambinda kwakarehwa
naPaul Mpofu neZambuko Band, you remember that famous video, Mapisa, Murewa, Hama, Mtoko or Tokyo and so on and so on.
There are so many growth points with resident doctors but this week we are talking about that one kuna dhokota anodanana
nekafomu 6 apa hadzidi kuti madam vakete nyaya yacho asi sezvamunoziva HOTH haanga regi musha wamai ava uchiparara.
Idhla mari mukadzi aende. Action has to be taken and the rotten apples must be exposed. Hakuna kwekuhwandira doc. DMO
akomana. Taaaaaa. The doctor can’t do with this young midheki.

Kanyama kakapfava. Dhokotera havasi kugona nekaLapsvusvu kavo kekuHigh skuru. Kuita kunge mudhumeni wekwaChirumanzi
uya uya. Kurisei kwaHama, Gundura, Charandura etc. Muchapera kusungwa nhaka. Kusungigwa kutetena finance yemaInputs nezvifeve zvevana vechikoro.

Kochisikana ndochadiiwo hacho, chakazvibatira dhokotera wacho,chikati dzawira mutswanda hadzinetsi kunhongera. Dhokota vakati voimba guyo gwaPaul Mpofu, ndakabva naye kwaMurambinda ndichiti ndamuwana, ndichiti ndamuwana…..mongopedzisawo sooo.

I can see dear reader you are clamouring for the name, OK its Dr Cheritoni Gwiri ehe zvichingo kwirira zvichienda ikoko zvakadero kuShelton Park. The doctor is very busy at this Growth Point because of the STI prevalence rate, it’s a red zone and
one of those growth points in Manicaland where HIV patients are well looked after. Kwai ishasha pachipatara ipapa kuriritira
varwere.

But dhoku musadaro, kushunguradza mukadzi nekuda kwekafomu six, kanoda zvinhu kamwanaka, kutiza kumba husiku kuvinga Doc, Doc, Doc, makapenga kupengesa kamwana. Mhaikani. Mukanya woye, magumbo irisei Harare.

Koiyi yandirikuhwa paKanzuru yekwangu kumaGumtree, aamayiii, kwai, kwai hee n’anga, bute, Ndunge, Mbuya maDuve, hee messenger. Amayiii, zvinopera mushe here izvi, gloves are off, kwai he was caught on CCTV sprinkling some stuff, amayiiiii.
Mabiribobi muganga, hapeno kuti topera nekorona here kana kuti ngetsotso, mbinjura, hei, hei hetsuuu. Ancient City is always the first with things, keep your ears on the ground, muchatanga kuihwapano musathla henyu, iripo.

Till next week, makuhwa ngaatsve. https://masvingomirror.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: