Chivi herd boy can’t resist pregnant cows

I don’t know whether to call him herd boy or heard man because akura zvekumuti boy aaah ndovona sekuti tinenge takurunga.

For purposes of this instalment let’s call him a herd man asingabvi mun’ombe, at first people thought the guy loves cattle as he was always with the animals that provide beef to humanity, red meat bla, bla. Vaingoti anerudo nezvipfuwo, izvo eyi, he is a naughty pervert harbouring ill intentions.

While Covid-19 is not a laughing matter zvimwe zvinozoitwa by the owners of this teapot shaped country soooka, zvinopedza power, kwai fambai nezvipepa showing you have been vaccinated so that you will be allowed to eat Chicken Slice or Inn, nhai maiweee.

Sure, kudhla kohi budisa vaccination card, Jesus God, nhaka tichaonerera, mapurisa kwakutondogara pamukova kuti haudhli kana usina kubaiwa, kutoenda netruck kwaAminasi to ensure kuti wose arikudhla akabaiwa, hezvoo. No wonder why kwai vamwe vakudhurisa vana vavo kwai nekuti vakabaiwa, ichoo.

HOTH encourages the public to observe the WHO protocols and get vaccinated because Covid-19 is still with us, kwete zvekuti hee kuti udhle tanga wabaiwa, ithlai Mwari imwi. This one is short gentle reader, kadoko, doko zvako kepaChivi apo, kwai vakati varohwa varimhiri vakadeedzera vakati chivi chenyu, ivo vakati mazvihwa, knowledge shall kill me.

There is this 41-yearold herd man from Ward 1 in Chivi North Constituency, anobva kwaVuranda ikweyo, infact kumusha kwake hakusi ikoko but he is employed as a herd man ikoko. For now, HOTH will not mention his name or the village asi akarmab achizviita, all details will be laid bare next week, otherwise angajaira.

There is a possibility yekuti makatombodhla nyama yemombe yakatombitwa mukadzi nenhubu iyi. The man moves around with a stool while herding his cattle and the public never suspected anything as they thought kuti dzinenge dzichiititira kumbopota dzichigara hadzo apo n’ombe dzichifura hadzo. Nyamba tsvoo.

Chituro ndechekuitira kuti dzisvikire bhoo bhoo, we all know the height of a cow so the stool was a solution to the problem. HOTH is told that he would follow even neighbours’ cows and tie them to a tree, especially those that are pregnant, baba ava so, vanopedza mafuta.

A whole family man doing such things, pleasuring a cow using his manhood, aibooo, while standing on a stool in order to get maximum entry, yuwii, puuu.

Ndiyo bestiality yacho, haa mhanhi. Yambuya vekwaMajange tinayo next week don’t worry, more details are emerging. https://masvingomirror.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy our stories? Please spread the word: